fbpx

Regulament concurs

“Pleci la EURO 2024 cu MyPlace”

 

Secțiunea 1. Organizatorul concursului

Concursul este organizat de:

S.C. My Place Residence North S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Foisorului nr. 12, Parter, camera 6, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/3544/02.06.2021, Cod de înregistrare fiscală RO 44365459, telefon: 0372.11.86.85, denumită în continuare MyPlace.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării concursului

Concursul se va desfășura în perioada 12-21 iunie 2024, exclusiv online, pe paginile oficiale My Place de: Facebook, TikTok, Instagram. Inscrierea in concurs se face in 2 pasi: (1) participantii trebuie sa dea like paginii de social media My Place (Facebook, TikTok, Instagram) pe care vad concursul si (2) sa eticheteze într-un comentariu 3 prieteni pasionați de fotbal care trebuie să afle de concurs. Pe fiecare dintre cele 3 platforme de social media va fi declarat cate un castigator pentru fiecare dintre meciurile:

Romania-Ucraina din 17 iunie, care va avea loc la Munchen

Si

Slovacia – România din 26 iunie, care va avea loc la Frankfurt.

 

Fiecare castigator primeste cate 2 bilete la unul dintre meciurile mai sus mentonate, nu si costurile de transport si cazare.

 

Castigatorii care, din motive obiective, nu pot ajunge la meciuri, pot primi contravaloarea biletelor (200 EUR net /bilet sau 400 EUR net/bilet, in functie de categoria de bilet castigata) pe baza unui process verbal incheiat intre MyPlace si castigator, prin transfer bancar in contul castigatorului. Impozitul pe venitul realizat din premii va fi platit de My Place, prin retinere la sursa. Odata emise biletele si trimise pe adresele de e-mail ale castigatorilor, acestia nu mai pot opta pentru obtinerea contravalorii in bani a biletelor.

Orice înscriere efectuată după data de 21 aprilie 2024, ora 21.00, nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora.

Fiecare participant la concurs trebuie sa aiba cont personal pe una dintre platformele de social media  Facebook, TikTok si Instagram. Inscrierea se face in 2 pasi: (1) participantii trebuie sa dea like uneia dintre paginile de social media MyPlace (Facebook, TikTok, Instagram) pe care vad concursul si (2) sa eticheteze într-un comentariu 3 prieteni pasionați de fotbal. Pe fiecare dintre cele 3 platforme de social media va fi declarant prin tragere la sorti cate un castigator pentru fiecare dintre urmatoarele meciuri din cadrul Campionatului European de Fotbal 2024:

Romania-Ucraina din 17 iunie, care va avea loc la Munchen

Si

Slovacia – România din 26 iunie, care va avea loc la Frankfurt.

 

Fiecare castigator primeste cate 2 bilete la unul dintre meciurile mai sus mentonate, nu si costurile de transport si cazare.

 

Castigatorii care, din motive obiective, nu pot ajunge la meciuri, pot primi contravaloarea biletelor (400 EUR pentru 2 bilete) pe baza unui process verbal incheiat intre MyPlace si castigator, prin transfer bancar in contul castigatorului.

 

Biletele sunt transmisibile, castigatorul le poate ceda unui prieten.

Pentru intrarea in posesia biletelor, fiecare castigator trebuie sa puna la dispozitia organizatorului urmatoarele date personale: Nume, prenume, copie bulletin, cont bancar (in cazul in care opteaza penytru rambursarea contravalorii premiului), adresa de e-mail, telefon. Biletele vor fi trimise pe e-mail castigatorului, direct din aplicatia oficiala a turneului.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

4.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Concurs isi exprima consimtamantul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru a beneficia de premiile puse la dispozitie si, dupa caz, pentru activitati ulterioare de marketing direct, doar in cazul persoanelor care si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens.

4.2. La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia, precum si cu Regulamentul (UE) 2016/679 A L PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

7.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte asemenea actiuni din partea unui participant care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Tombole sau pe ceilalti participanti, putand lua inclusiv masura eliminarii respectivului participant din Campanie. Exemple (nelimitative) de cazuri: dubla inregistrare la Concurs sau falsul in declaratii.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail office@myplaceresidence.ro.

Secțiunea 5. Mecanismul concursului

Participantii vor afla despre desfasurarea Concursului “Pleci la EURO2024 cu My Place” din campaniile de digital marketing derulate pe paginile de socializare MyPlace: Facebook, TikTok, Instagram si de pe site-ul organizatorului www.myplaceresidence.ro.

Fiecare participant la concurs trebuie sa aiba cont pe una dintre platformele de social media  Facebook, TikTok si Instagram. Inscrierea se face in 2 pasi: (1) participantii trebuie sa dea like uneia dintre paginile de social media MyPlace (Facebook, TikTok, Instagram) pe care vad concursul si (2) sa eticheteze într-un comentariu 3 prieteni pasionați de fotbal. Pe fiecare dintre cele 3 platforme de social media va fi declarant prin tragere la sorti cate un castigator pentru fiecare dintre meciurile:

Romania-Ucraina din 17 iunie, care va avea loc la Munchen

Si

Slovacia – România din 26 iunie, care va avea loc la Frankfurt.

 

Fiecare castigator primeste cate 2 bilete la unul dintre meciurile mai sus mentonate, nu si costurile de transport si cazare. Biletele vor fi trimise pe adresa de e-mail furnizata catre organizator, direct prin intermediul aplicației oficiale a turneului.

 

Castigatorii care, din motive obiective, nu pot ajunge la meciuri, pot primi contravaloarea biletelor (400 EUR pentru 2 bilete) pe baza unui process verbal incheiat intre MyPlace si castigator, prin transfer bancar in contul castigatorului.

 

Secțiunea 6. Valoarea premiilor

Premiile concursului constau in bilete la urmatoarele meciuri din cadrul Campionatului European de Fotbal 2024:

Romania-Ucraina din 17 iunie, care va avea loc la Munchen

Si

Slovacia – România din 26 iunie, care va avea loc la Frankfurt.

Prin targere la sorti, vor fi alesi cate 3 castigatori pentru fiecare dintre meciurile mentionate mai sus, cate un castigator pentru fiecare platforma de social media MyPlace: Facebook, Instagram, TikTok.

Fiecare castigator va primi cate 2 bilete la meci, pe adresa de e-mail furnizata catre organizator, direct prin intermediul aplicației oficiale a turneului.

Castigatorii care, din motive obiective, nu pot ajunge la meciuri, pot primi contravaloarea biletelor (400 EUR pentru 2 bilete) pe baza unui process verbal incheiat intre MyPlace si castigator, prin transfer bancar in contul castigatorului. Impozitul pe venitul realizat din premii va fi platit de My Place, prin retinere la sursa.

Secțiunea 7. Intrarea in posesia premiului

Fiecare castigator va primi cate 2 bilete la meci, pe adresa de e-mail furnizata catre organizator, direct prin intermediul aplicației oficiale a turneului.

Castigatorii care, din motive obiective, nu pot ajunge la meciuri, pot primi contravaloarea biletelor (400 EUR pentru 2 bilete) pe baza unui process verbal incheiat intre MyPlace si castigator, prin transfer bancar in contul castigatorului.

Secțiunea 8. Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 21 iunie 2024 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea sa.

Secțiunea 9. Regulamentul concursului

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe www.myplaceresidence.ro. Prin participarea la aceast concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe conturile de social media MyPlace si pe site.

Secțiunea 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.